2020.11.27
Skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2020r
2020.09.30
Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2020r
2020.07.29
Skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2020r
2020.06.30
Raport roczny za rok 2019