2011.11.08
Raport kwartalny za III kwartał roku 2011
2011.08.31
Raport półroczny za I półrocze roku 2011
2011.07.01
Zmiany w Zarządzie - Thomas Lehmann nowym Prezesem Libet S.A.
2011.06.01
Spotkanie Zarządu Libet S.A
2011.05.16
Raport kwartalny za I kwartał roku 2011
2011.04.20
Debiut spółki Libet S.A. na rynku głównym GPW
2011.04.11
Publikacja prospektu emisyjnego