2018.11.29
Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 r.
2018.09.28
Raport półroczny za I półrocze roku 2018
2018.05.31
Raport kwartalny za pierwszy kwartał do 31 marca 2018 r.
2018.04.30
Raport roczny za rok 2017