2017.09.29
Raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 r.
2017.05.12
Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 r.
2017.05.12
Raport kwartalny za trzeci kwartał 2017 r.
2017.04.28
Raport roczny za rok 2016