2023.11.29
Skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2023 r.
2023.09.29
Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2023 r.
2023.05.30
Skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2023 r.
2023.04.28
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2022