2021.11.29
Skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2021 r.
2021.09.30
Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2021 r.
2021.05.28
Skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2021 r.
2021.04.30
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020