Wybierz zakres danych:

Wybrany zakres danych
Rok 2020
Okres Annual
roczne

Skonsolidowany rachunek zysków i strat


Annual jedn.
Przychody tys. zł 287 117 209 472 219 958 269 723 286 552,74 284 235,63 288 206,39 177 890,77 199 966,64 (brak wartości)
Wynik Operacyjny tys. zł 47 208 8 402 15 596 9 256,61 9 012,74 -1 444,23 -16 651,27 -21 447,32 25 233,66 (brak wartości)
Wynik EBITDA tys. zł 64 561 28 745 38 584 33 895,46 36 395,36 25 938,39 11 725,6 -9 079,11 42 925,36 (brak wartości)
Wynik netto tys. zł 31 612 3 454 6 133 261,19 -4 213,63 -6 071,75 -21 298,77 -30 748,71 17 777,97 (brak wartości)
Wskaźnik rent. operacyjnej & 0,16 0,04 0,07 0,03 0,03 -0,01 -0,06 -0,12 0,13 (brak wartości)
Wskaźnik rent. EBITDA % 0,22 0,14 0,18 0,13 0,13 0,09 0,04 -0,05 0,21 (brak wartości)
Wskaźnik rent. netto % 0,11 0,02 0,03 0 -0,01 -0,02 -0,07 -0,17 0,09 (brak wartości)