Walne Zgromadzenia Libet S.A. odbywają się na podstawie Kodeksu spółek handlowych i Statusu Libet S.A. oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.