2019.11.29
Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 r.
2019.09.30
Raport półroczny za I półrocze roku 2019
2019.05.30
Raport kwartalny za pierwszy kwartał do 31 marca 2019 r.
2019.04.30
Raport roczny za rok 2018