Zarząd

Thomas Lehmann
Prezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający

Sławomir Salamon
Członek Zarządu

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach zarządczych podmiotów gospodarczych:

od roku 2011

Libet S.A. – Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

od roku 2004

Libet 2000 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

od roku 2004

Baumabrick Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

2007 - 2010

Tarmac Poland / Germany / Czech Republic – Country Director (Polska, Niemcy, Czechy)

2004 - 2010

Libet S.A. – Członek Rady Nadzorczej (2008-2010 – przewodniczący Rady Nadzorczej)

2004 - 2007

Tarmac Aggregates, Poland - Business Director (Polska, Niemcy)

1999 - 2004

Minorco GmbH, Berlin (później grupa Anglo American) - Business Development Manager

1998 - 1999

Optibau Holding GmbH - Departmental Manager (Kruszywa), Central Eastern Europe

1995 - 1998

Lafarge Zuschlagstoffe GmbH - Sales Manager / Regional Aggregates Manager

Wykształcenie:

Freie Universitat Berlin: Masters Degree in Business (1995 r.)

Zgodnie z oświadczeniem, pan Thomas Lehmann nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach zarządczych podmiotów gospodarczych:

2019-10.2020

Dyrektor Finansowy, Prokurent, Libet S.A.

od 2019

Wiceprezes zarządu, Aristoni Sp. z o.o.

2017-10.2020

Prokurent, Libet 2000 Sp. z o.o.

2017-10.2020

Prokurent, Baumabrick Sp. z o.o.

2016-2018

Kierownik Działu Controllingu, Libet S.A.

2013-2016

Dyrektor Finansowy, Prokurent, Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów S.A.

2012-2012

Dyrektor Finansowy, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Alba S.A.

2010-2011

Dyrektor Finansowy, Członek zarządu, Tarmac Central & Eastern Europe później Eurovia Serwis Sp. z o.o.

2009-2010

Członek Rady Nadzorczej, Tarmac CZ a.s.

2008-2010

Członek Rady Nadzorczej, Kieleckie Kopalnie Kwarcytu w Wiśniówce S.A.

2008-2010

Członek Rady Nadzorczej, Kopalnie Surowców Mineralnych Kosmin Sp. z o.o.

2007-2009

Kierownik Działu Controllingu, Tarmac Central & Eastern Europe

2004-2007

Starszy Analityk Finansowy, Tarmac Central & Eastern Europe

2001-2003

Zastępca Gł. Księgowego, Firma Adam Majewski - Produkcja, Budownictwo, Projektowanie, Developer

 

Wykształcenie:

    Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu kierunek: Rachunkowość i Kontroling Przedsiębiorstw
    Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu studia podyplomowe: Rachunkowość i Kontrola Skarbowa


Doświadczenie zawodowe w spółkach polskich oraz koncernach międzynarodowych w segmencie budowlanym w obszarze finansów. Odpowiedzialność za zarzadzanie finansami firm, sprawozdawczość finansową i zarządczą, zarządzanie ryzykiem, fuzje i przejęcia przedsiębiorstw ich restrukturyzacja oraz integracja.

Rada Nadzorcza

Jerzy Gabrielczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Hulbój
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Łyskawa
Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Warzocha
Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:

 • od roku 2004 – Przewodniczący Rady Nadzorczej w Stomil Sanok S.A.
 • od roku 1992 – prezes Polish Investment Partners S.A.
 • w latach 1990 – 1991 – doradca Ministra Przemysłu RP (restrukturyzacja polskiego przemysłu)
 • w latach 1987 – 1993 – non-executivedirector reprezentujący inwestorów typu PE w zarządach spółek z branży meblarskiej, wydobywczej, hydrauliki przemysłowej, telekomunikacyjnej i mięsnej
 • 1986 – współzałożyciel i dyrektor finansowy w CCE plc
 • od roku 1986 – wspólnik i prezes firmy IMC
 • 1985 – dyrektor rejonowy banku inwestycyjnego Singer &Friendlanderplc (Londyn, Wielka Brytania)
 • w latach 1973 – 1984 – senior manager prowadzący biuro firmy doradczo-audytorskiej Artur Andersen (Nottingham, Wielka Brytania)

Wykształcenie:

 • Bachelor od Science – B.Sc. (Eng) w dziedzinie elektrotechniki stosowanej i ACGI z Imperial College of Science & Engineering, Londyn, Wielka Brytania (1973 r.)
 • Associateship od Institute od CharteredAccountants in England &Wales (A.C.A.) – 1976 r.
 • Fellow of Institute of CharteredAccountants in England &Wales (F.C.A.) – 1980 r.

Zgodnie z oświadczeniem, pan Jerzy Józef Gabrielczyk nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

 

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:

 • od 05.2019 – Członek Rady Nadzorczej, AC S.A.
 • od 06.2018 – Członek Rady Nadzorczej, NOWA GALA S.A.
 • od 12.2017 – Członek Rady Nadzorczej, EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.
 • od 10.2017 – Przewodniczący Rady Nadzorczej, LC CORP S.A.
 • 05.2017 - 10.2017 – Członek Rady Nadzorczej, LC CORP S.A.
 • od 05.2017 – Członek Rady Nadzorczej, ORZEŁ BIAŁY S.A.
 • od 06.2016 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, TRAKCJA PRKIL S.A.
 • 06.2015 - 06.2016 – Członek Rady Nadzorczej, TRAKCJA PRKIL S.A.
 • 12.2014 - 11.2018 – Prezes Zarządu, CRESCO SP. Z O.O.
 • 02.2013 - 11.2014 – Członek Zarządu, Dyrektor Biura Zarządzania Aktywami, FORUM TFI
 • 02.2012 - 01.2013 – Dyrektor Biura Analiz, ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.
 • 10.2010 - 11.2011 – Dyrektor Biura Zarządzania Produktami Akcyjnymi, SKARBIEC TFI
 • 06.2008 - 10.2010 – Zarządzający Portfelem Akcji, PTE PZU S.A.
 • 03.2008 - 05.2008 – Analityk Akcji, AIG PTE S.A.
 • 07.2005 - 02.2008 – Analityk Akcji, PTE PZU S.A.
 • 02.2004 - 06.2005 – Analityk Akcji, MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A.
 • 02.2004 - 06.2005 – Program Szkolenia Kadr Menedżerskich, BANK MILLENNIUM S.A.

Wykształcenie:

 • Szkoła Główna Handlowa – Finanse i Bankowość

Zgodnie z oświadczeniem, pan Michał Hulbój nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

 

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:

 • od roku 2014 – Członek Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.
 • od roku 2011 – Członek Rady Nadzorczej IT Kontrakt Sp. z o.o.
 • od roku 2009 – partner i wspólnik AVANTA AUDIT sp. z o.o. sp. k.
 • w latach 2003 – 2009 – dyrektor odpowiedzialny za usługi rewizji finansowej, rozwijanie relacji z klientami oraz zarządzanie portfelem projektów i klientów w Deloitte Audyt
 • w latach 1995 – 2003 – Manager w dziale Audytu w Ernst & Young

Wykształcenie:

 • Politechnika Wrocławska
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, studia podyplomowe

Zgodnie z oświadczeniem, pan Piotr Łyskawa nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:

 • Od 2009 r. Partner w firmie doradczej AVANTA Auditors & Advisors
 • W latach 2005-2009 – Dyrektor i Członek Zarządu Deloitte Audyt Sp. z o.o.
 • W latach 1993-2005 – związany z polskim oddziałem Ernst&Young (obecnie EY)
 • Pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Biegły rewident dysponującyblisko dwudziestopięcioletnią praktyką zawodową w realizacji projektów doradczych oraz badaniu sprawozdań finansowych podmiotów krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z planowaniem i pomiarem efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rachunkowością przekształceń gospodarczych i przejęć.
 • Wieloletni członek Fellow Member (FCCA), Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych ACCA. Autor profesjonalnych prezentacji oraz szkoleń z zakresu sprawozdawczości finansowej i finansów przedsiębiorstw.

Wykształcenie:

 • doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse
 • absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, stypendysta francuskiego ESC Tours

Zgodnie z oświadczeniem, pan Grzegorz Warzochanie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

Sławomir Najnigier
Członek Rady Nadzorczej

Seweryn Kubicki
Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:

 • od 06.2007 – działalność gospodarczą w obszarze doradztwa strategicznego
 • od roku 2007 – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A.
 • w latach 2002 – 2007 – Wiceprezydent Miasta Wrocławia
 • w latach 2000 – 2002 – pełnomocnik Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Inwestycji Infrastrukturalnych w Regionie
 • w latach 1997 – 2000 – Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
 • w latach 1994 – 1997 – Wiceprezydent Miasta Wrocławia
 • w latach 1992 – 1993 – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
 • w latach 1990 – 1992 – Członek Zarządu Miasta Wrocławia
 • w latach 1989-1990 – Prezes Inelcons sp. z o.o.
 • w latach 1987–1989 – Vice-Prezes Inelcons sp. z o.o.

Wykształcenie:

 • Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, kierunek: fizyka stosowana (1983 r.)
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, absolutorium (1989 r.)
 • Podyplomowe Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Wodociągowym Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (2003 r.)

Zgodnie z oświadczeniem, pan Sławomir Bogdan Najnigier nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

 

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:
 • od 2018 – Członek Rady Nadzorczej Ferro S.A.
 • od 2017-obecnie – Członek Zarządu w PROFI Sp. z.o.o.
 • w latach 2013-2016 Prezes Zarządu MAC S.A.
 • w latach 2011-2013 Członek Zarządu TRAKT S.A.
 • w latach 2009-2011 Dyrektor Wsparcia Sprzedaży CERSANIT S.A
 • w latach 2008-2009 Dyrektor ds. Zarządzania Wartością Firmy i Kontrolingu CERSANIT S.A
 • w latach 2005-2007 Członek Zarządu KOLPORTER SERVICE Sp. z.o.o.

Wykształcenie:

 • absolwent Zarządzania i Marketingu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz studiów podyplomowych Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył zakończony egzaminem kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółkach polskich, koncernach międzynarodowych oraz funduszach typu private equity. Zakres odpowiedzialności związany był zarządzaniem strategicznym, transakcjami fuzji i przejęć, integracji i restrukturyzacji, zarządzaniem ryzykiem finansowym oraz nadzorem korporacyjnym.


Zgodnie z oświadczeniem, pan Seweryn Kubicki nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej

Piotr Łyskawa
Przewodniczący Komitetu
Audytu Rady Nadzorczej
Grzegorz Warzocha
Członek Komitetu
Audytu Rady Nadzorczej
Michał Hulbój
Członek Komitetu
Audytu Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:

 • od roku 2014 – Członek Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.
 • od roku 2011 – Członek Rady Nadzorczej IT Kontrakt Sp. z o.o.
 • od roku 2009 – partner i wspólnik AVANTA AUDIT sp. z o.o. sp. k.
 • w latach 2003 – 2009 – dyrektor odpowiedzialny za usługi rewizji finansowej, rozwijanie relacji z klientami oraz zarządzanie portfelem projektów i klientów w Deloitte Audyt
 • w latach 1995 – 2003 – Manager w dziale Audytu w Ernst & Young

Wykształcenie:

 • Politechnika Wrocławska
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, studia podyplomowe

Zgodnie z oświadczeniem, pan Piotr Łyskawa nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:

 • Od 2009 r. Partner w firmie doradczej AVANTA Auditors & Advisors
 • W latach 2005-2009 – Dyrektor i Członek Zarządu Deloitte Audyt Sp. z o.o.
 • W latach 1993-2005 – związany z polskim oddziałem Ernst&Young (obecnie EY)
 • Pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Biegły rewident dysponującyblisko dwudziestopięcioletnią praktyką zawodową w realizacji projektów doradczych oraz badaniu sprawozdań finansowych podmiotów krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z planowaniem i pomiarem efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rachunkowością przekształceń gospodarczych i przejęć.
 • Wieloletni członek Fellow Member (FCCA), Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych ACCA. Autor profesjonalnych prezentacji oraz szkoleń z zakresu sprawozdawczości finansowej i finansów przedsiębiorstw.

Wykształcenie:

 • doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse
 • absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, stypendysta francuskiego ESC Tours

Zgodnie z oświadczeniem, pan Grzegorz Warzocha nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:

 • od 05.2019 – Członek Rady Nadzorczej, AC S.A.
 • od 06.2018 – Członek Rady Nadzorczej, NOWA GALA S.A.
 • od 12.2017 – Członek Rady Nadzorczej, EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.
 • od 10.2017 – Przewodniczący Rady Nadzorczej, LC CORP S.A.
 • 05.2017 - 10.2017 – Członek Rady Nadzorczej, LC CORP S.A.
 • od 05.2017 – Członek Rady Nadzorczej, ORZEŁ BIAŁY S.A.
 • od 06.2016 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, TRAKCJA PRKIL S.A.
 • 06.2015 - 06.2016 – Członek Rady Nadzorczej, TRAKCJA PRKIL S.A.
 • 12.2014 - 11.2018 – Prezes Zarządu, CRESCO SP. Z O.O.
 • 02.2013 - 11.2014 – Członek Zarządu, Dyrektor Biura Zarządzania Aktywami, FORUM TFI
 • 02.2012 - 01.2013 – Dyrektor Biura Analiz, ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.
 • 10.2010 - 11.2011 – Dyrektor Biura Zarządzania Produktami Akcyjnymi, SKARBIEC TFI
 • 06.2008 - 10.2010 – Zarządzający Portfelem Akcji, PTE PZU S.A.
 • 03.2008 - 05.2008 – Analityk Akcji, AIG PTE S.A.
 • 07.2005 - 02.2008 – Analityk Akcji, PTE PZU S.A.
 • 02.2004 - 06.2005 – Analityk Akcji, MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A.
 • 02.2004 - 06.2005 – Program Szkolenia Kadr Menedżerskich, BANK MILLENNIUM S.A.

Wykształcenie:

 • Szkoła Główna Handlowa – Finanse i Bankowość

Zgodnie z oświadczeniem, pan Michał Hulbój nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

Komitet Wynagrodzeń

Grzegorz Warzocha
Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń
Michał Hulbój
Członek Komitetu Wynagrodzeń
Seweryn Kubicki
Członek Komitetu Wynagrodzeń

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:

 • Od 2009 r. Partner w firmie doradczej AVANTA Auditors & Advisors
 • W latach 2005-2009 – Dyrektor i Członek Zarządu Deloitte Audyt Sp. z o.o.
 • W latach 1993-2005 – związany z polskim oddziałem Ernst&Young (obecnie EY)
 • Pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Biegły rewident dysponującyblisko dwudziestopięcioletnią praktyką zawodową w realizacji projektów doradczych oraz badaniu sprawozdań finansowych podmiotów krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z planowaniem i pomiarem efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rachunkowością przekształceń gospodarczych i przejęć.
 • Wieloletni członek Fellow Member (FCCA), Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych ACCA. Autor profesjonalnych prezentacji oraz szkoleń z zakresu sprawozdawczości finansowej i finansów przedsiębiorstw.

Wykształcenie:

 • doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse
 • absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, stypendysta francuskiego ESC Tours

Zgodnie z oświadczeniem, pan Grzegorz Warzocha nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:

 • od 05.2019 – Członek Rady Nadzorczej, AC S.A.
 • od 06.2018 – Członek Rady Nadzorczej, NOWA GALA S.A.
 • od 12.2017 – Członek Rady Nadzorczej, EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.
 • od 10.2017 – Przewodniczący Rady Nadzorczej, LC CORP S.A.
 • 05.2017 - 10.2017 – Członek Rady Nadzorczej, LC CORP S.A.
 • od 05.2017 – Członek Rady Nadzorczej, ORZEŁ BIAŁY S.A.
 • od 06.2016 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, TRAKCJA PRKIL S.A.
 • 06.2015 - 06.2016 – Członek Rady Nadzorczej, TRAKCJA PRKIL S.A.
 • 12.2014 - 11.2018 – Prezes Zarządu, CRESCO SP. Z O.O.
 • 02.2013 - 11.2014 – Członek Zarządu, Dyrektor Biura Zarządzania Aktywami, FORUM TFI
 • 02.2012 - 01.2013 – Dyrektor Biura Analiz, ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.
 • 10.2010 - 11.2011 – Dyrektor Biura Zarządzania Produktami Akcyjnymi, SKARBIEC TFI
 • 06.2008 - 10.2010 – Zarządzający Portfelem Akcji, PTE PZU S.A.
 • 03.2008 - 05.2008 – Analityk Akcji, AIG PTE S.A.
 • 07.2005 - 02.2008 – Analityk Akcji, PTE PZU S.A.
 • 02.2004 - 06.2005 – Analityk Akcji, MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A.
 • 02.2004 - 06.2005 – Program Szkolenia Kadr Menedżerskich, BANK MILLENNIUM S.A.

Wykształcenie:

 • Szkoła Główna Handlowa – Finanse i Bankowość

Zgodnie z oświadczeniem, pan Michał Hulbój nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:
 • od 2018 – Członek Rady Nadzorczej Ferro S.A.
 • od 2017-obecnie – Członek Zarządu w PROFI Sp. z.o.o.
 • w latach 2013-2016 Prezes Zarządu MAC S.A.
 • w latach 2011-2013 Członek Zarządu TRAKT S.A.
 • w latach 2009-2011 Dyrektor Wsparcia Sprzedaży CERSANIT S.A
 • w latach 2008-2009 Dyrektor ds. Zarządzania Wartością Firmy i Kontrolingu CERSANIT S.A
 • w latach 2005-2007 Członek Zarządu KOLPORTER SERVICE Sp. z.o.o.

Wykształcenie:

 • absolwent Zarządzania i Marketingu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz studiów podyplomowych Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył zakończony egzaminem kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółkach polskich, koncernach międzynarodowych oraz funduszach typu private equity. Zakres odpowiedzialności związany był zarządzaniem strategicznym, transakcjami fuzji i przejęć, integracji i restrukturyzacji, zarządzaniem ryzykiem finansowym oraz nadzorem korporacyjnym.


Zgodnie z oświadczeniem, pan Seweryn Kubicki nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.